Tarieven en Contributie

Club de Golf Holanda hanteert een jaarlijkse contributie van 35 euro. Eenmalig is 15 euro inschrijfgeld verschuldigd. 
U kunt de contributie overmaken naar bankrekeningnummer ES1601280656730100027604 ten name van H. Riep (GolfHolanda)

Ïndien u lid wilt worden ná 31 augustus, betaalt u €3 contributie per resterende maand van het lopende jaar, en tevens €35 contributie voor het nieuwe jaar. Het inschrijfgeld blijft gelijk.

Met onze homecourse Vistabella is een zeer aantrekkelijk pakket aan tarieven afgesproken. In overleg met Vistabella worden deze tarieven uitsluitend op verzoek verstrekt; stuur daarvoor een mailtje naar info@golfholanda.nl of vul het contactformulier in.