Beschrijving van de club 

Club de GolfHolanda is een informele organisatie van vrijwilligers, actief op het terrein van de golfsport.
De doelstelling van de club is het organiseren van golfwedstrijden voor de leden en het bevorderen van de onderlinge contacten tussen haar leden.
De club heeft een administratieve structuur zoals die is vastgelegd in 5 documenten: “Algemeen Reglement”, “Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur”, “Beleid GolfHolanda”, “Wedstrijdorganisatie” en “Regels en Omgangsvormen”.

 

Bestuur

Het bestuur van GolfHolanda wordt gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering die jaarlijks rond maart wordt gehouden.

Per 30 maart 2018 bestaat het bestuur uit de volgende leden:

Henk Badoux   – voorzitter 
Coby Overdijk – secretaris:
Henk Riep (*)   – penningmeester Ad Interim
Ben van Ees     – wedstrijdleider

(*): Kort voor de vergadering is de zittende penningmeester, Ad Eijnthoven, overleden.  Er was op dat moment nog geen nieuwe penningmeester beschikbaar. Kort na de ledenvergadering heeft Henk Riep zich beschikbaar gesteld als waarnemend penningmeester; echter pas in de volgende ledenvergadering wordt de definitieve penningmeester gekozen en benoemd.