Historie

Club de Golf Holanda (kort gezegd Golfholanda) is ontstaan omdat een aantal  Nederlandse golfers ook graag elders wilden spelen.

Op 1 juli 2011 was de eerste bespreking met 10 enthousiastelingen .

De eerste proefwedstrijd van Golfholanda was op 11 sept. 2011 en een week later op 18 sept. speelden we de eerste officiële wedstrijd  op de prachtige baan La Finca in Algorfa.

Het ledenaantal was op 5 sept. 2011 reeds 38 leden en het streven was om in het eerste seizoen boven de 50 leden uit te komen. Maar op 1 sept. 2012 bestond Golfholanda al uit 126 leden.

Het grote voordeel van La Finca was dat indien er niet de mogelijkheid was om in Algorfa te kunnen spelen, we mochten uitwijken naar een van de andere banen van de Quara groep, te weten Las Ramblas en Villamartin.  We hebben daar ook regelmatig gebruik van gemaakt.

We speelden alleen op de zondagen en in de warme zomermaanden konden de liefhebbers een 9 holes-wedstrijd spelen op de dinsdagavond. Op vrijdagmorgen was het mogelijk om georganiseerd golfles te volgen.

In 2015 werd er gestart met een wedstrijd over 9 holes op de woensdag op golfbaan La Marquesa.

Sinds 2019 is de woensdagwedstrijd naar Vistabella verplaatst, en heeft een vrijblijvend karakter gekregen, zonder wedstrijdleiding en prijzen. 
Sinds voorjaar 2021 is er op sommige woensdagen ook een 18 holes spel mogelijk. 

 Buiten het golfen om organiseerde de vereniging ook andere activiteiten zoals: Jaarlijks een ledenvergadering, feestavonden en prijzen bij speciale wedstrijden.

Met ingang van 1 jan. 2018 hebben we door omstandigheden La Finca moeten verlaten en spelen we nu op onze nieuwe homecourse Vistabella. Een prachtige baan. Ook hier spelen we op zondag 9 en 18 holes.

Op dit moment is Golfholanda een gezellige vereniging met rond de 150 leden met als beleid :

GolfHolanda tracht een no-nonsense golfclub te  zijn:

  • die zich inspant om voor alle leden, beginnende en ervaren golfers, hoge en lage handicappers, en aantrekkelijke wedstrijden en andere evenementen of activiteiten te organiseren, waarbij steeds een goede balans tussen prestatie en recreatie wordt nagestreefd;
  • waarbij de leden zich goed thuis voelen;
  • waarvoor de leden graag hun handen uit de mouwen steken (in bestuur of commissie) om de club draaiende te houden;
  • die zich bewust is van het belang van een goede samenwerking tussen de manager van de homecourse en cde club GolfHolanda en zich inspant om de relatie met de baan zo optimaal mogelijk te houden zonder daarbij de belangen van onze golfclub te schaden;

die een financieel gezonde basis nastreeft.